***สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ สารรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และสารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี*** | *** การประชุม เรื่อง “การใช้จ่ายเงินเบิกจ่ายเงินเทศบาลอย่างไร ไม่ผิดระเบียบ” ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ***
 
 

    กำลังโหลด...

เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดหรือตอบรับเอกสาร
ชื่อเรื่อง
ไฟล์แนบ
วันที่

    กำลังโหลด...