Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระดานสนทนา
 
 • คืนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุมสันนิบาตเทศบาล
 • สตง.ตรวจสอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุมสันนิบาตเทศบาล แล้วให้คืนเงินเนื่องจากการไปประชุมสันนิบาตเทศบาล ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 ข้อ 12 (1) และ (2) สตง.แจ้งว่าสันนิบาตเทศบาลจเป็นองค์กรเอกชน มิใช่ส่วนราชการ ถามว่าจะชี้แจงอย่างไรถึงจะไม่ต้องคืนเงิน
 • โดย:
  ปลัดเทศบาล
  วันที่๋ :
  14 ต.ค. 55
  อีเมล :
  thong_1970@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 1 :
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถ้าอยากให้ได้ใจมวลสมาชิกที่เป็นทั้งข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำ ก็ควรจะให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น อยากเป็นปากเสียงพูดแทนข้าราชการระดับผู้บริหารที่ลำดับรอง ๆ ลงมา เช่น รองปลัด,หน.สำนักปลัด ผอ.กองต่าง ๆ สมาคมฯ เคยอยากให้พวกนี้มีส่วนร่วมไหม เพราะเราก็อยากทราบว่าท่านทำอะไร เพื่อใคร หรือเพื่อนากยก กับ ปลัด เท่านั้น ถ้าคิดได้แค่นี้ก็อนาจแล้วสมาคมฯ ถึงว่าพวกท่านไม่มี power หรือพลังต่อรอง เท่าสมาคมปลัด อบต.แห่งประเทศไทยเอาเสียเลย ถ้าผมเป็นนากยกสมาคมฯ ผมจะเชิญข้าราชการระดับที่รอง ๆ ลงมา ให้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม เพื่อระดมความคิดเห็น ช่วยกันพัฒนาองค์กร (สมาคมฯ)เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เปิดหูตาบ้าง โดยเฉพาะผอ.กองคลัง ซึ่่งถือว่าเป็นแม่บ้านที่สำคัญที่สุดของท่าน(องค์กร) ในการใช้จ่ายเงิน จะถูกหรือผิดก็ต้องปรึกษาเขาบ้าง ไม่ใช่ท่านจ่ายผิดไปแล้ว ให้พวกเรามาตามแก้ไขให้ มันเสียความรู้สึกนา... ปล. อยากฝาก หากมีการจัดประชุมสัมมนา ในโอกาสต่อไป ก็ขอความกรุณาพวกท่าน ให้พวกเราได้มีโอกาสไปกับพวกท่านบ้าง คิดว่าพวกเราก็คงไม่ขอท่านมากเกินไปหรอก เพราะไงเราก็เป็นแม่บ้านท่านอยู่ดี ฝากแค่นี้แหละ...แล้วโอกาสหน้าจะแวะมาใหม่...Thank u.
 • โดย:
  กานต์ ติตะสี
  วันที่๋ :
  19 มิ.ย. 56
  อีเมล :
  Kts_007@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 2 :
 • ประชุมวิชาการเบิกได้แน่นอนครับ
 • โดย:
  ปลัดไกลบ้าน
  วันที่๋ :
  6 มิ.ย. 56
  อีเมล :
  sakda_666@yahoo.com
ความคิดเห็นที่ 3 :
 • อยากจะถามทุกท่านว่า ถ้ามหาวิทยาลัยหอการค้าซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน จัดประชุมหรืออบรมเรื่องการเงินการคลัง แล้วนายกฯอนุญาติให้ ผ.อ.คลัง มาประชุม หรืออบรมได้ไหม มันจะต่างกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไร หรือแค่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน กับมหาวิทยาลัยของทางราชการ ซึ่งจริงๆหนังสือกรมฯท้ิงถิ่นเคยสั่งการเรื่องอบรมหรือจัดประชุมต้องเป็นเรื่องของกรมฯ หรือกระทรวงมหาดไทย ปรากฎว่าเทศบาลนครระยองฟ้องศาลปกครองศาลสั่งให้ยกเลิกหนังสือดังกล่าว ครับ ถ้านายก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วก็จบ ส.ต.ง.ไม่มีจบหรอกครับ เราไปสั่งให้เขาเชื่อหรือยอมรับไม่ได้ เรายืนยันในสิ่งที่ทำถูกต้อง หนังสือทั้งหมด อยู่ในเว็บ ส.ท.ท.นี้ครับ
 • โดย:
  เลขาธิการ ส.ท.ท.
  วันที่๋ :
  30 พ.ย. 55
  อีเมล :
  t.thaweethong@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 4 :
 • แล้วทำไม่ยังหาข้อยุติไม่ได้ละครับท่าน ผมว่าจัดประชุมสัมนาหาข้อยุติให้ได้แล้วออกเป็นหนังสือเวียนให้มวลสมาชิกได้ทราบ ด้วยความเคารพครับท่าน เทศบาลภูธร
 • โดย:
  เทศบาลภูธร
  วันที่๋ :
  22 พ.ย. 55
  อีเมล :
  anupap.tone@gmail.com
ความคิดเห็นที่ 5 :
 • เทศบาลที่หนองคายก็โดน สตง.ให้คืนเงินกรณีเดินทางไปร่วมประชุทสันนิบาตเหมือนกันกำลังจะชี้แจง ขอหนังสือที่ มท 0808.3/8292 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2546 เพื่อประกอบการชี้แจงหน่อยนะคะ
 • โดย:
  พนักงานเทศบาล
  วันที่๋ :
  8 พ.ย. 55
  อีเมล :
  tongtery@hotmail.com
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด :
ผู้โพสต์ :
อีเมลล์ :
รหัสรูปภาพ :